0642588522 info@eytopdesign.nl
Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en opdrachten aan Eytop design.

Prijzen

 1. Tenzij anders overeengekomen zijn alle vermelde prijzen van Eytop design exclusief B.T.W. en in EUR.

Facturatie

 1. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden, tenzij anders overeengekomen.
  Bij deeloffertes wordt er per afgerond onderdeel gefactureerd.
  4. Bij opdrachten met een langere doorlooptijd dan een maand wordt er maandelijks en naar rato gefactureerd.
  5. Bij akkoord op een onverdeelde offerte (totaalaanbieding) wordt bij aanvang van de opdracht 50% van het totaalbedrag gefactureerd. De factuur van het restbedrag volgt na afronding van de gehele opdracht.

Aansprakelijkheid en garantie

 1. Bij onverhoopte geschillen over aansprakelijkheid en garantie verplichten zowel opdrachtgever als opdrachtnemer (Eytop design) zich om in eerste instantie naar redelijkheid en billijkheid en in onderling overleg tot een passende oplossing te komen.
  Op Eytop design rust een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.
  8. Eytop design is niet aansprakelijk voor opgelopen schade of vertraging door derden.

Algemene voorwaarden startersaanbieding

 1. Betaling vindt gespreid plaats in drie handige maandtermijnen.
 2. De eerste termijn betaal je bij aanvang van de opdracht.

Op alle opdrachten, dus ook op de Startersaanbieding, zijn de Algemene voorwaarden van Eytop design van toepassing.

Overige gegevens

BANK  Rabobank t.n.v. P.C.SIJTSMA
IBAN   NL95 RABO 0323 9577 81
BTW    NL200068891b01
KvK     61416967

Tijd voor koffie?
Mail ons

Stel jouw vraag hieronder en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met jou op.
Op werkdagen binnen 24 uur.

2 + 7 =